GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


gg2_changelog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gg2_changelog [2019/08/22 19:00]
geby 2.10.4
gg2_changelog [2020/01/05 17:59] (current)
geby 2.10.5
Line 1: Line 1:
 ====== GeoGet 2 - popis změn ====== ====== GeoGet 2 - popis změn ======
 **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!** **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!**
 +
 +===== 2.10.5 =====
 +  * Podpora pro "​Community Celebration Event" místo "Lost and Found Eventu"​
 +  * Skripty mohou být volány i pro záznamy na seznamu, které neexistují v databázi
 +  * waypointy mohou mít prefix GC
 +  * GGmap - úprava zobrazení nalezených keší
 +  * GGmap - vizualizace přítomnosti keše na seznamu
 +  * Opravy chyb
  
 ===== 2.10.4 ===== ===== 2.10.4 =====
gg2_changelog.txt · Last modified: 2020/01/05 17:59 by geby