GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


gg2_changelog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gg2_changelog [2020/01/05 17:59]
geby 2.10.5
gg2_changelog [2020/05/02 14:33] (current)
geby 2.10.9
Line 1: Line 1:
 ====== GeoGet 2 - popis změn ====== ====== GeoGet 2 - popis změn ======
 **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!** **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!**
 +
 +===== 2.10.9 =====
 +  * GGmap - vylepseni plugin interface
 +  * GGmap - CSS pro info okna
 +
 +===== 2.10.8 =====
 +  * GGmap - experimentalni plugin system
 +  * GGmap - odebrání bodu ze seznamu
 +
 +===== 2.10.7 =====
 +  * Zrychlení načítání seznamů
 +  * GGmap - značka přítomnosti na seznamu se v režimu "​Zobraz jen seznam"​ neukazuje
 +  * GGmap - experimentální vrstva podrobného reliéfu České Republiky
 +
 +===== 2.10.6 =====
 +  * odstraněn import LAB GPX, web již tyto soubory neposkytuje
 +  * opted-out user nepřepisuje při aktualizaci stávající data
 +  * podpora pro soubory polygonů v UTF-8 (autodetekce dle BOM na začátku souboru)
 +  * drobné opravy a úpravy
  
 ===== 2.10.5 ===== ===== 2.10.5 =====
gg2_changelog.1578243576.txt.gz · Last modified: 2020/01/05 17:59 by geby