GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


gg2_changelog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gg2_changelog [2019/05/02 16:29]
geby 2.10.0
gg2_changelog [2020/05/30 12:50] (current)
geby 2.11.1
Line 1: Line 1:
 ====== GeoGet 2 - popis změn ====== ====== GeoGet 2 - popis změn ======
 **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!** **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!**
 +
 +===== 2.11.1 =====
 +  * nový instalátor (Podpora pro Windows Vista+)
 +  * GGmap - zabezpečení proti kradení dat
 +  * GC.API - vylepšené ošetření chyb
 +  * aktualizován HTMLview (zobrazování listingu, atd.)
 +
 +===== 2.10.9 =====
 +  * GGmap - vylepseni plugin interface
 +  * GGmap - CSS pro info okna
 +
 +===== 2.10.8 =====
 +  * GGmap - experimentalni plugin system
 +  * GGmap - odebrání bodu ze seznamu
 +
 +===== 2.10.7 =====
 +  * Zrychlení načítání seznamů
 +  * GGmap - značka přítomnosti na seznamu se v režimu "​Zobraz jen seznam"​ neukazuje
 +  * GGmap - experimentální vrstva podrobného reliéfu České Republiky
 +
 +===== 2.10.6 =====
 +  * odstraněn import LAB GPX, web již tyto soubory neposkytuje
 +  * opted-out user nepřepisuje při aktualizaci stávající data
 +  * podpora pro soubory polygonů v UTF-8 (autodetekce dle BOM na začátku souboru)
 +  * drobné opravy a úpravy
 +
 +===== 2.10.5 =====
 +  * Podpora pro "​Community Celebration Event" místo "Lost and Found Eventu"​
 +  * Skripty mohou být volány i pro záznamy na seznamu, které neexistují v databázi
 +  * waypointy mohou mít prefix GC
 +  * GGmap - úprava zobrazení nalezených keší
 +  * GGmap - vizualizace přítomnosti keše na seznamu
 +  * Opravy chyb
 +
 +===== 2.10.4 =====
 +  * Opravy chyb
 +  * GGmap - kreslící nástroje
 +
 +===== 2.10.3 =====
 +  * Opravy chyb
 +  * GGmap - redesign filtru a sidebaru
 +  * API - import archivovaných logů
 +  * lepší aktualizace posledního nálezu na keši
 +
 +===== 2.10.2 =====
 +  * Opravy chyb
 +  * GGmap - filtr podle Seznamu respektuje waypointy
 +
 +===== 2.10.1 =====
 +  * GC.API - nový režim vyhledávání,​ bez importu dat.
 +  * GGmap - pavučiny na příbuzné waypointy
 +  * Mnoho drobností...
  
 ===== 2.10.0 ===== ===== 2.10.0 =====
gg2_changelog.1556807392.txt.gz · Last modified: 2019/05/02 16:29 by geby