GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


gg2_changelog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gg2_changelog [2018/04/17 21:00]
geby 2.9.14
gg2_changelog [2018/06/15 08:01] (current)
geby 2.9.15
Line 1: Line 1:
 ====== GeoGet 2 - popis změn ====== ====== GeoGet 2 - popis změn ======
 **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!** **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!**
 +
 +===== 2.9.15 =====
 +  * Oprava Cachemapy po změnách u Googlu
 +  * Opraven import unicode surrogate párů z gc.live
 +  * Import z XML zachovává bílé mezery
 +  * Experimentální úprava zobrazení hlavního okna na HiDPI monitorech
  
 ===== 2.9.14 ===== ===== 2.9.14 =====
gg2_changelog.txt · Last modified: 2018/06/15 08:01 by geby