GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


gg2_changelog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gg2_changelog [2018/06/15 08:01]
geby 2.9.15
gg2_changelog [2019/06/26 19:59] (current)
geby 2.10.3
Line 1: Line 1:
 ====== GeoGet 2 - popis změn ====== ====== GeoGet 2 - popis změn ======
 **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!** **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!**
 +
 +===== 2.10.3 =====
 +  * Opravy chyb
 +  * GGmap - redesign filtru a sidebaru
 +  * API - import archivovaných logů
 +  * lepší aktualizace posledního nálezu na keši
 +
 +===== 2.10.2 =====
 +  * Opravy chyb
 +  * GGmap - filtr podle Seznamu respektuje waypointy
 +
 +===== 2.10.1 =====
 +  * GC.API - nový režim vyhledávání,​ bez importu dat.
 +  * GGmap - pavučiny na příbuzné waypointy
 +  * Mnoho drobností...
 +
 +===== 2.10.0 =====
 +  * Nové GC.API
 +  * Alfaverze nové cachemapy (GGmap)
 +  * Mnoho drobností...
  
 ===== 2.9.15 ===== ===== 2.9.15 =====
gg2_changelog.1529042483.txt.gz · Last modified: 2018/06/15 08:01 by geby