GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


geoget

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
geoget [2013/06/03 21:46]
gord [Co GeoGet umí?]
geoget [2019/05/26 10:52] (current)
geby
Line 9: Line 9:
  
 ===== Co GeoGet umí? ===== ===== Co GeoGet umí? =====
-    * Je to nativní WIN32 aplikace. Pro spuštění potřebujete Windows ​XP nebo vyšší (včetně Windows ​7 a 8). Na starších systémech nebyl běh testován. Někteří uživatelé [[user:​navody:​wine|provozují program i na Linuxu pod Wine]].+    * Je to nativní WIN32 aplikace. Pro spuštění potřebujete Windows ​nebo vyšší (včetně Windows ​10). Na starších systémech nebyl běh testován. Někteří uživatelé [[user:​navody:​wine|provozují program i na Linuxu pod Wine]].
     * Data lze [[user:​navody:​import|importovat]] z GPX nebo stažených webových stránek. Importovat lze data z [[http://​www.geocaching.com|www.geocaching.com]],​ [[http://​www.waymarking.com|www.waymarking.com]],​ nebo po dodržení pár základních podmínek, lze [[user:​navody:​import|importovat]] i libovolná jiná data z GPX. Opakovaným importem již existujících dat dochází k aktualizaci dat v databázi programu.     * Data lze [[user:​navody:​import|importovat]] z GPX nebo stažených webových stránek. Importovat lze data z [[http://​www.geocaching.com|www.geocaching.com]],​ [[http://​www.waymarking.com|www.waymarking.com]],​ nebo po dodržení pár základních podmínek, lze [[user:​navody:​import|importovat]] i libovolná jiná data z GPX. Opakovaným importem již existujících dat dochází k aktualizaci dat v databázi programu.
     * V databázi lze vyhledávat podle kódu bodu, jeho názvu či podle autora. Vyhledávání je nezávislé na diakritice!     * V databázi lze vyhledávat podle kódu bodu, jeho názvu či podle autora. Vyhledávání je nezávislé na diakritice!
geoget.txt · Last modified: 2019/05/26 10:52 by geby