GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


geoget

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
geoget [2019/05/26 10:52]
geby
geoget [2020/04/27 09:07] (current)
gord [Co GeoGet umí?]
Line 18: Line 18:
     * Listingy bodů lze přehledně zobrazovat a tisknout. Do listingu jsou přidány všechny přidané body, včetně náhledových mapek a ortomap, a uživatelovy poznámky.     * Listingy bodů lze přehledně zobrazovat a tisknout. Do listingu jsou přidány všechny přidané body, včetně náhledových mapek a ortomap, a uživatelovy poznámky.
     * Z listingů lze vygenerovat seznam listingů určený pro offline prohlížení například v PDA.     * Z listingů lze vygenerovat seznam listingů určený pro offline prohlížení například v PDA.
-    * Seznam geocache lze zobrazit v podobě [[user:​navody:​mapa_kesi|přehledné mapy]] včetně všech přidaných bodů.+    * Seznam geocache lze zobrazit v podobě [[user:​navody:​ggmap|přehledné mapy]] včetně všech přidaných bodů.
     * Z každého bodu lze snadno skočit na příslusnou stránku na serveru geocaching.com nebo waymarking.com. Nebo naopak, geocache lze snadno zobrazit v GeoGetu podle její URL ve uložené do schránky (CTRL+C).     * Z každého bodu lze snadno skočit na příslusnou stránku na serveru geocaching.com nebo waymarking.com. Nebo naopak, geocache lze snadno zobrazit v GeoGetu podle její URL ve uložené do schránky (CTRL+C).
     * Umí sledovat, kdy jste kterou [[user:​navody:​nalezy|geocache našli (včetně času!)]] a generovat z těchto informací statistiku.     * Umí sledovat, kdy jste kterou [[user:​navody:​nalezy|geocache našli (včetně času!)]] a generovat z těchto informací statistiku.
geoget.1558860766.txt.gz · Last modified: 2019/05/26 10:52 by geby