GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


geoget

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geoget [2013/06/03 21:40]
gord [Co GeoGet umí?]
geoget [2013/06/03 00:00] (current)
Line 10: Line 10:
 ===== Co GeoGet umí? ===== ===== Co GeoGet umí? =====
     * Je to nativní WIN32 aplikace. Pro spuštění potřebujete Windows XP nebo vyšší (včetně Windows 7 a 8). Na starších systémech nebyl běh testován. Někteří uživatelé [[user:​navody:​wine|provozují program i na Linuxu pod Wine]].     * Je to nativní WIN32 aplikace. Pro spuštění potřebujete Windows XP nebo vyšší (včetně Windows 7 a 8). Na starších systémech nebyl běh testován. Někteří uživatelé [[user:​navody:​wine|provozují program i na Linuxu pod Wine]].
-    * Data lze [[user:​navody:​import|importovat]] z GPX nebo stažených webových stránek. Importovat lze data z [[http://​www.geocaching.com|www.geocaching.com]],​ [[http://​www.waymarking.com|www.waymarking.com]],​ nebo po dodržení pár základních podmínek, lze [[user:​navody:​import|importovat]]i libovolná jiná data z GPX. Opakovaným importem již existujících dat dochází k aktualizaci dat v databázi programu. +    * Data lze [[user:​navody:​import|importovat]] z GPX nebo stažených webových stránek. Importovat lze data z [[http://​www.geocaching.com|www.geocaching.com]],​ [[http://​www.waymarking.com|www.waymarking.com]],​ nebo po dodržení pár základních podmínek, lze [[user:​navody:​import|importovat]] i libovolná jiná data z GPX. Opakovaným importem již existujících dat dochází k aktualizaci dat v databázi programu. 
-    * V databázi lze vyhledávat podle kódu bodu, jeho názvu či podle autora. ​Vyhledáváni ​je nezávislé na diakritice!+    * V databázi lze vyhledávat podle kódu bodu, jeho názvu či podle autora. ​Vyhledávání ​je nezávislé na diakritice!
     * Data lze zobrazovat i na základě [[user:​navody:​filtry|filtrovacích pravidel]].     * Data lze zobrazovat i na základě [[user:​navody:​filtry|filtrovacích pravidel]].
     * Se zobrazenými daty lze dále pracovat, jako je [[user:​navody:​trideni_dat|řadit]],​ ukládat, zobrazovat si detailní informace, editovat data, [[user:​navody:​export|exportovat]] je do mnoha formátů, atd.     * Se zobrazenými daty lze dále pracovat, jako je [[user:​navody:​trideni_dat|řadit]],​ ukládat, zobrazovat si detailní informace, editovat data, [[user:​navody:​export|exportovat]] je do mnoha formátů, atd.
-    * Ke každému bodu lze přidat libovolné množství dalších podřízených bodů (waypointů),​ například s vyluštěnými souřadnicemi skrýše.+    * Ke každému bodu lze přidat libovolné množství dalších podřízených bodů (waypointů),​ například s vyluštěnými souřadnicemi skrýše ​nebo postupových bodů.
     * Ke každému bodu lze přidat komentař.     * Ke každému bodu lze přidat komentař.
     * Listingy bodů lze přehledně zobrazovat a tisknout. Do listingu jsou přidány všechny přidané body, včetně náhledových mapek a ortomap, a uživatelovy poznámky.     * Listingy bodů lze přehledně zobrazovat a tisknout. Do listingu jsou přidány všechny přidané body, včetně náhledových mapek a ortomap, a uživatelovy poznámky.
-    * Z listingů lze vygenerovat seznam listingů určený pro offline prohlíženínapříklad v PDA.+    * Z listingů lze vygenerovat seznam listingů určený pro offline prohlížení například v PDA.
     * Seznam geocache lze zobrazit v podobě [[user:​navody:​mapa_kesi|přehledné mapy]] včetně všech přidaných bodů.     * Seznam geocache lze zobrazit v podobě [[user:​navody:​mapa_kesi|přehledné mapy]] včetně všech přidaných bodů.
-    * Z každého bodu lze snadno skočit na příslusnou stránku na serveru geocaching.com nebo waymarking.com. Nebo naopak, geocache lze snadno ​nahledat ​v GeoGetu podle URL ve schránce.+    * Z každého bodu lze snadno skočit na příslusnou stránku na serveru geocaching.com nebo waymarking.com. Nebo naopak, geocache lze snadno ​zobrazit ​v GeoGetu podle její URL ve uložené do schránky (CTRL+C).
     * Umí sledovat, kdy jste kterou [[user:​navody:​nalezy|geocache našli (včetně času!)]] a generovat z těchto informací statistiku.     * Umí sledovat, kdy jste kterou [[user:​navody:​nalezy|geocache našli (včetně času!)]] a generovat z těchto informací statistiku.
     * Lze [[user:​navody:​export|exportovat]] do GPX, PocketQuery,​ nebo do MP souborů pro vytvoření vlastní transparentní mapy.     * Lze [[user:​navody:​export|exportovat]] do GPX, PocketQuery,​ nebo do MP souborů pro vytvoření vlastní transparentní mapy.
geoget.txt · Last modified: 2013/06/03 00:00 (external edit)