GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


garmintyp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

garmintyp [2013/07/30 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Garmin TYP ======
 +Jedná se o soubor, který definuje vzhled vektorové mapy pro GPS Garmin a jejich aplikace (MapSource, Basecamp,​...). Tímto souborem lze tedy předefinovat,​ jak se konkrétní mapové značky vykreslí, jak budou vypadat, i v jakém pořadí budou na sebe nanášeny.
  
 +Alternativní vzhledy jsou dobré proto, že vypadají lépe než originální vzhled, ale často dokáží zobrazit i více informací, než originální mapa.
 +
 +===== Topo Czech 2013 PRO autorouting =====
 +Vyšel jsem ze vzhledu [[http://​www.dandra.cz/​geo/​gps/​typ/​typ_en.html|Topo Czech 2012 PRO od Dandry]].
 +
 +<WRAP round download>​
 +{{filelist>:​download:​geby-cz2013pro-*.zip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Verze 1.0.0: ===
 +  * modifikace pro nové mapové prvky
 +  * oprava otočené značky pro terénní stupeň
 +  * oprava zobrazování místních turistických značek
 +  * oprava zobrazení některých nemocnic (třeba ÚPMD Podolí)
 +  * některé značky vzhledově přiblíženy klasickým turistickým mapám
garmintyp.txt · Last modified: 2013/07/30 00:00 (external edit)